مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1403/04/14 15:13:26
کد خبر: 4763

هشتادوچهارمین جلسه کمیسیون مدرسه یاری جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد

هشتادو چهارمین جلسه کمیسیون مدرسه یاری به ریاست دکتر نوید ادهم و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، در این جلسه که در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد آقایان حسین آبادی مدیر عامل مجمع اراک و قندهاری از اصفهان ، خانم صالح پور از خوزستان ، خانم نوروزی از گیلان به صورت مجازی حضور داشتند.

در این جلسه مدیر عامل مجمع اراک گزارشی از فعالیت‌ها وکارهای مهم انجام شده دراین  استان را مطرح کرد و با اشاره به اینکه جمع آوری مشخصات و شرح کوتاهی از کارهای 700 خیر مدرسه ساز ومدرسه یار در این استان انجام شده گفت :  در 15ناحیه استان مرکزی نمایندگان کمیسیون مدرسه یاری تعیین شده است که درقسمت سخت افزاری و نرم افزاری عملکرد خوبی داشته اند که این فعالیت‌ها به صورت جدولی تهیه تنظیم شده است.  
وی با تاکید براینکه ،انسجام موسسات خیریه جهت یاری رساندن بازماندگان از تحصیل انجام شده تصریح کرد: از رابطین خیرین مدرسه ساز جهت مدرسه یاری دعوت واز ظرفیت آنها بهره گرفته شده است.
وی افزود : بروشور توصیه به مدیران مدارس خیر ساز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش تهیه وبا امضاء مدیرکل ورییس مجمع به مدارس ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد:- در مدارس خیر ساز هیات امنایی خیر یا نماینده ایشان به عنوان عضو هیات امناء مدرسه انتخاب شده اند.
از مباحث مطرح شده در این جلسه :عنصر اصلی آموزش و پرورش معلم ومدیران آن هستند که باید آموزش‌های لازم را جهت توانمند کردن مدیران و معلمان داشته باشیم.برای آموزش معلمان باید یک سازوکار و برنامه خاصی را طراحی کنیم. استفاده از ظرفیت دانشگاه ها خصوصآ دانشگاه فرهنگیان.کتابخانه های مدارس را مجهز کرده و برای بردن سرانه مطالعه در مدارس از معلمان آموزش دیده در این امر استفاده کنیم همچنین می توانیم از تجربیات موسسه های که در این امر تجربه دارند کمک بگیریم.آموزش مدیران مدارس خیر ساز جهت ارتباط با خیر مدرسه وکمک گرفتن از خیرین به طوری که خیر مدرسه در صحنه مدیریت مدرسه نقش داشته باشد.

اشتراک گذاری