مشارکت آنلاین

مدیران مرکز

دکتر ناصر قفلی
دکتر ناصر قفلی
رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
حمید رضا شاه حسینی
حمید رضا شاه حسینی
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
دکتر مهرالله رخشانی مهر
دکتر مهرالله رخشانی مهر
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور -عضو حقوقی
محمد جمالزاده
محمد جمالزاده
نماینده وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات مدیره
حاج اکبر ابراهیمی
حاج اکبر ابراهیمی
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
مهندس کاظم قلم چی
مهندس کاظم قلم چی
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
محمد رضا اسپرورین
محمد رضا اسپرورین
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه سازکشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز و خزانه دار
علی فخاری
علی فخاری
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی
زهره میردامادیان
زهره میردامادیان
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان
مهندس محمد رضا جعفری
مهندس محمد رضا جعفری
مدیر عامل
زهره دانشمهر
زهره دانشمهر
دبیر هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
رحمان محمدنیاکان
رحمان محمدنیاکان
بازرس
محمد حسین کمیلی
محمد حسین کمیلی
بازرس ورئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گلستان

آذربایجان غربی

علی آخوندیان
علی آخوندیان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی

اردبیل

جواد قرآن نویس
جواد قرآن نویس
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل
علی مکارمی
علی مکارمی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل

اصفهان

زهره میردامادیان
زهره میردامادیان
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان
فریدالدین عبد یزدان
فریدالدین عبد یزدان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

البرز

محمد رضا اسپرورین
محمد رضا اسپرورین
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه سازکشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز و خزانه دار
حسن مهرانی
حسن مهرانی
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز

تهران

سید هادی موجانی
سید هادی موجانی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
مجید پیروزان
مجید پیروزان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
امیرنعمت بنی آدم
امیرنعمت بنی آدم
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران
محمد رضا قربانی
محمد رضا قربانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران

چهارمحال بختیاری

حاج قربانعلی هاشمی
حاج قربانعلی هاشمی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهارمحال بختیاری
علیمردان مردانی
علیمردان مردانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهار محال و بختیاری

خراسان جنوبی

غلامحسین فرزین
غلامحسین فرزین
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

خراسان رضوی

غلامعلی رافتی
غلامعلی رافتی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی
محمد رنجبر
محمد رنجبر
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی

خوزستان

زیبا صالح پور
زیبا صالح پور
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان

زنجان

مسعود ملکی
مسعود ملکی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان
علی اکبر فاضلی
علی اکبر فاضلی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان

سیستان و بلوچستان

محمد رسولی
محمد رسولی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان سیستان و بلوچستان

فارس

حمید رضا رضا زاده
حمید رضا رضا زاده
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس
سیدعلی دکتر میرباقری
سیدعلی دکتر میرباقری
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس

قــم

سید ناصر علایی طباطبایی زواره
سید ناصر علایی طباطبایی زواره
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم

قزوین

محمد مهدی ارمغان
محمد مهدی ارمغان
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین
علی بناوند
علی بناوند
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین

کردستان

ابراهیم حسامی
ابراهیم حسامی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان

کرمانشاه

علی اکبر پروینی
علی اکبر پروینی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

مهندس سهراب بنام
مهندس سهراب بنام
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کهگیلویه و بویر احمد
جبار کیانی پور
جبار کیانی پور
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

محمد حسین کمیلی
محمد حسین کمیلی
بازرس ورئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گلستان
محمد تقی علیخانی
محمد تقی علیخانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان گلستان

گیلان

ابوالقاسم میر مسعودی
ابوالقاسم میر مسعودی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان

مازندران

سبحان فیروزیان
سبحان فیروزیان
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مازندران

مرکزی

علی فخاری
علی فخاری
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی
ابراهیم حسین آبادی
ابراهیم حسین آبادی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی

همدان

امین اسد بیگی
امین اسد بیگی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان

یزد

امیر حسین رادمنش
امیر حسین رادمنش
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد