مشارکت آنلاین

مدیران مرکز

دکتر ناصر قفلی
دکتر ناصر قفلی
رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
حمید رضا شاه حسینی
حمید رضا شاه حسینی
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
دکتر مهرالله رخشانی مهر
دکتر مهرالله رخشانی مهر
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور -عضو حقوقی
محمد جمالزاده
محمد جمالزاده
نماینده وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات مدیره
امیر حسین رادمنش
امیر حسین رادمنش
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد
مهندس کاظم قلم چی
مهندس کاظم قلم چی
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
دکتر مجتبی ملا احمدی
دکتر مجتبی ملا احمدی
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه سازکشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان و خزانه دار
دکتر سید محمد علی میرباقری
دکتر سید محمد علی میرباقری
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس
مهندس محمد رضا جعفری
مهندس محمد رضا جعفری
مدیر عامل
زهره دانشمهر
زهره دانشمهر
دبیر هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
یوسف نوری
یوسف نوری
وزیر آموزش و پرورش-عضو حقوقی
مرحوم سید هادی موجانی
مرحوم سید هادی موجانی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
علی آخوندیان
علی آخوندیان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی
زیبا صالح پور
زیبا صالح پور
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان و بازرس علی البدل اول
رحمان محمدنیاکان
رحمان محمدنیاکان
بازرس
محمد حسین کمیلی
محمد حسین کمیلی
بازرس ورئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گلستان
حاج قربانعلی هاشمی
حاج قربانعلی هاشمی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهارمحال بختیاری و عضو علی البدل
فرهاد شاهسوارانی
فرهاد شاهسوارانی
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
دکتر محمد رضا اسپرورین
دکتر محمد رضا اسپرورین
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز و عضو علی البدل هیات مدیره
مهندس فلاح
مهندس فلاح
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم
علی فراهانی
علی فراهانی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان
محمد علی خواجه رضایی
محمد علی خواجه رضایی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد
مجید پیروزان
مجید پیروزان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
سعید جلالی
سعید جلالی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

علی آخوندیان
علی آخوندیان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی

اردبیل

جواد قرآن نویس
جواد قرآن نویس
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل
علی مکارمی
علی مکارمی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل

اصفهان

دکتر مجتبی ملا احمدی
دکتر مجتبی ملا احمدی
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه سازکشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان و خزانه دار
فریدالدین عبد یزدان
فریدالدین عبد یزدان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

البرز

حسن مهرانی
حسن مهرانی
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز
دکتر محمد رضا اسپرورین
دکتر محمد رضا اسپرورین
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز و عضو علی البدل هیات مدیره

تهران

مرحوم سید هادی موجانی
مرحوم سید هادی موجانی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
امیرنعمت بنی آدم
امیرنعمت بنی آدم
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران
محمد رضا قربانی
محمد رضا قربانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران
مجید پیروزان
مجید پیروزان
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران

چهارمحال بختیاری

حاج قربانعلی هاشمی
حاج قربانعلی هاشمی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهارمحال بختیاری و عضو علی البدل
علیمردان مردانی
علیمردان مردانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهار محال و بختیاری

خراسان جنوبی

غلامحسین فرزین
غلامحسین فرزین
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

خراسان رضوی

غلامعلی رافتی
غلامعلی رافتی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی
محمد رنجبر
محمد رنجبر
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی

خوزستان

زیبا صالح پور
زیبا صالح پور
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان و بازرس علی البدل اول

زنجان

حسن ندرلو
حسن ندرلو
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان
علی اکبر فاضلی
علی اکبر فاضلی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان

سیستان و بلوچستان

محمد رسولی
محمد رسولی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان سیستان و بلوچستان

فارس

دکتر سید محمد علی میرباقری
دکتر سید محمد علی میرباقری
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس
حمید رضا رضا زاده
حمید رضا رضا زاده
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس
سیدعلی دکتر میرباقری
سیدعلی دکتر میرباقری
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس

قــم

سید ناصر علایی طباطبایی زواره
سید ناصر علایی طباطبایی زواره
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم
مهندس فلاح
مهندس فلاح
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم

قزوین

محمد مهدی ارمغان
محمد مهدی ارمغان
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین
علی بناوند
علی بناوند
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین

کردستان

ابراهیم حسامی
ابراهیم حسامی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان

کرمانشاه

علی اکبر پروینی
علی اکبر پروینی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

مهندس سهراب بنام
مهندس سهراب بنام
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کهگیلویه و بویر احمد
جبار کیانی پور
جبار کیانی پور
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

محمد حسین کمیلی
محمد حسین کمیلی
بازرس ورئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گلستان
محمد تقی علیخانی
محمد تقی علیخانی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان گلستان

گیلان

ابوالقاسم میر مسعودی
ابوالقاسم میر مسعودی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان

مازندران

اقای بیگ مهدوی
اقای بیگ مهدوی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مازندران

مرکزی

علی فخاری
علی فخاری
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی
ابراهیم حسین آبادی
ابراهیم حسین آبادی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی

همدان

امین اسد بیگی
امین اسد بیگی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان
علی فراهانی
علی فراهانی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان

یزد

امیر حسین رادمنش
امیر حسین رادمنش
عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد
محمد علی خواجه رضایی
محمد علی خواجه رضایی
مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد