مدیران مرکز

 • محمد رضا اسپرورین
  محمد رضا اسپرورین
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه سازکشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز
 • دکتر ناصر قفلی
  دکتر ناصر قفلی
  رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
 • حاج اکبر ابراهیمی
  حاج اکبر ابراهیمی
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
 • مهندس کاظم قلم چی
  مهندس کاظم قلم چی
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
 • زهره میردامادیان
  زهره میردامادیان
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان
 • حمید رضا شاه حسینی
  حمید رضا شاه حسینی
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشو ر
 • محسن حاجی میرزایی
  محسن حاجی میرزایی
  وزیر آموزش و پرورش-عضو حقوقی
 • دکتر مهرالله رخشانی مهر
  دکتر مهرالله رخشانی مهر
  رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور -عضو حقوقی
 • مهندس محمد رضا جعفری
  مهندس محمد رضا جعفری
  مدیر عامل
 • علی فخاری
  علی فخاری
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی
 • عبدالرحمن پرتوی سنگی
  عبدالرحمن پرتوی سنگی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان بوشهر
 • علی اکبر پروینی
  علی اکبر پروینی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه
 • امیرنعمت بنی آدم
  امیرنعمت بنی آدم
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران
 • محمد رضا قربانی
  محمد رضا قربانی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران
 • امیر حسین رادمنش
  امیر حسین رادمنش
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد
 • علی آخوندیان
  علی آخوندیان
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی
 • ابراهیم حسامی
  ابراهیم حسامی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان
 • محمد جمالزاده
  محمد جمالزاده
  نماینده وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات مدیره
 • ابراهیم حسین آبادی
  ابراهیم حسین آبادی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی
 • حمید رضا رضا زاده
  حمید رضا رضا زاده
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس
 • زیبا صالح پور
  زیبا صالح پور
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان
 • مسعود ملکی
  مسعود ملکی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان
 • غلامحسین فرزین
  غلامحسین فرزین
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی
 • رحمان محمدنیاکان
  رحمان محمدنیاکان
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان ایلام
 • سید ناصر علایی طباطبایی زواره
  سید ناصر علایی طباطبایی زواره
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم
 • آقای جلالی
  آقای جلالی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان آدربایجان شرقی
 • سبحان فیروزیان
  سبحان فیروزیان
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مازندران
 • ابوالقاسم میر مسعودی
  ابوالقاسم میر مسعودی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان
 • سیدعلی دکتر میرباقری
  سیدعلی دکتر میرباقری
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس
 • غلامعلی رافتی
  غلامعلی رافتی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی

آذربایجان غربی

 • علی آخوندیان
  علی آخوندیان
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی

اردبیل

 • جواد قرآن نویس
  جواد قرآن نویس
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل
 • علی مکارمی
  علی مکارمی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل

اصفهان

 • زهره میردامادیان
  زهره میردامادیان
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان
 • فریدالدین عبد یزدان
  فریدالدین عبد یزدان
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

البرز

 • محمد رضا اسپرورین
  محمد رضا اسپرورین
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه سازکشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز
 • حسن مهرانی
  حسن مهرانی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز

بوشهر

 • عبدالرحمن پرتوی سنگی
  عبدالرحمن پرتوی سنگی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان بوشهر
 • حسین حریری
  حسین حریری
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان بوشهر

تهران

 • سید هادی موجانی
  سید هادی موجانی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
 • مجید پیروزان
  مجید پیروزان
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران
 • امیرنعمت بنی آدم
  امیرنعمت بنی آدم
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران
 • محمد رضا قربانی
  محمد رضا قربانی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران

چهارمحال بختیاری

 • قربانعلی هاشمی
  قربانعلی هاشمی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهارمحال و بختیاری
 • سهراب یزدانی
  سهراب یزدانی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان چهار محال و بختیاری

خراسان جنوبی

 • غلامحسین فرزین
  غلامحسین فرزین
  رئیس مجمع خیرین استان خراسان جنوبی
 • غلامحسین فرزین
  غلامحسین فرزین
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

خراسان رضوی

 • غلام علی رافتی
  غلام علی رافتی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی
 • محمد رنجبر
  محمد رنجبر
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی
 • غلامعلی رافتی
  غلامعلی رافتی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی

خوزستان

 • رضا زدوار
  رضا زدوار
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان
 • زیبا صالح پور
  زیبا صالح پور
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خوزستان

زنجان

 • مسعود ملکی
  مسعود ملکی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان

سمنان

 • علی اصغر جمعه ای
  علی اصغر جمعه ای
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان
 • شعبان علی عقیلی
  شعبان علی عقیلی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان

سیستان و بلوچستان

 • محمد رسولی
  محمد رسولی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان سیستان و بلوچستان

فارس

 • حمید رضا رضا زاده
  حمید رضا رضا زاده
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس
 • سیدعلی دکتر میرباقری
  سیدعلی دکتر میرباقری
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس

قــم

 • سید ناصر علایی طباطبایی زواره
  سید ناصر علایی طباطبایی زواره
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم

قزوین

 • محمد مهدی ارمغان
  محمد مهدی ارمغان
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین
 • علی بناوند
  علی بناوند
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین

کردستان

 • ابراهیم حسامی
  ابراهیم حسامی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان

کرمان

 • محمدرضا فرح بخش
  محمدرضا فرح بخش
  مدیرعامل مجمع استان کرمان
 • ابوالقاسم اسفندیار پور
  ابوالقاسم اسفندیار پور
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان

کرمانشاه

 • غلامحسین افتخاری
  غلامحسین افتخاری
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه
 • علی اکبر پروینی
  علی اکبر پروینی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه

گیلان

 • ابوالقاسم میر مسعودی
  ابوالقاسم میر مسعودی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان

مازندران

 • سبحان فیروزیان
  سبحان فیروزیان
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مازندران

مرکزی

 • علی فخاری
  علی فخاری
  عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی
 • ابراهیم حسین آبادی
  ابراهیم حسین آبادی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی

هرمزگان

 • سید عبدالله هاشمی
  سید عبدالله هاشمی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان
 • علی مرادی دیگه سرا
  علی مرادی دیگه سرا
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان

همدان

 • علی فراهانی
  علی فراهانی
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان
 • امین اسد بیگی
  امین اسد بیگی
  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان

یزد

 • امیر حسین رادمنش
  امیر حسین رادمنش
  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد