مشارکت آنلاین
تماس با ما

تماس با ما
جامعه خیرین مدرسه سازکشور
شماره تماس: 2 - 22242021
شماره نمابر: 22685080
آدرس: شریعتی بعد از پل  صدر ،خیابان میرزاپور پلاک  38 جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

آدرس ایمیل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ؛jamekhayerin1378@gmail.com