مشارکت آنلاین
1401/11/23 10:48:01
بازدید: 652

مجمع خیرین مدرسه ساز استان آذربایجان غربی برای مرمت و بازسازی مدارس خوی درخواست کمک کرد

مجمع خیرین مدرسه ساز استان آذربایجان غربی برای مرمت و بازسازی مدارس خوی درخواست کمک کرد

اشتراک گذاری