مشارکت آنلاین
1401/11/23 14:18:01
بازدید: 380

مجمع خیرین مدرسه ساز استان آذربایجان غربی برای مرمت و بازسازی مدارس خوی درخواست کمک کرد

مجمع خیرین مدرسه ساز استان آذربایجان غربی برای مرمت و بازسازی مدارس خوی درخواست کمک کرد

اشتراک گذاری