مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1400/12/24 11:49:30
کد خبر: 3426

گزارش تصویری از مدرسه 12 کلاسه خیر ساز شهید اسدالهی

گزارش تصویری از مدرسه 12 کلاسه خیر ساز شهید اسدالهی که به همت اهالی روستای آقا بلاغ آقا جان خان احداث شده است .


گزارش تصویری از مدرسه خیر ساز شهید اسدالهی که همت اهالی روستای آقا بلاغ آقا جان خان احداث شده است .

مدرسه ای با امکانات بسیار ویژه ساخته شده است .اشتراک گذاری