مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1400/06/23 11:11:37
کد خبر: 3129

ساخت ۳ مدرسه مشارکتی خیر ساز در منطقه ۱۰تهران

آغاز عملیات نوسازی مدارس فرسوده شهید «دلخواسته»، «استقلال» و «سامان روستایی» با مشارکت مجمع خیّرین مدرسه‌ساز با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در منطقه ۱۰ زده شد.


به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور به نقل از همشهری محله ، هزینه نوسازی این مدارس که ظرف یک سال آینده تخریب و بازسازی و تحویل دانش‌آموزان منطقه ۱۰ تهران خواهد شد، ۳۰ میلیارد تومان از محل تبدیل به احسن کردن املاک مازاد منطقه، ۱۰ میلیارد تومان از محل مشارکت خیّران مدرسه‌ساز و ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات نوسازی مدارس استان تهران تأمین شده است. همچنین تأمین منابع اجرای این طرح در نوع خود در شهر تهران و حتی در کشور یک الگوی کارآمد به شمار می‌آید، چراکه بخشی از این منابع از طریق تبدیل به احسن کردن املاک مازاد آموزش و پرورش، بخشی با مشارکت خیّران مدرسه‌ساز و بخشی نیز از محل اعتبارات دولتی اداره کل نوسازی مدارس استان تهران تأمین شده است که در نوع خود می‌تواند به‌عنوان یک الگوی همکاری در تأمین منابع مدرسه‌سازی در سایر مناطق تهران نیز اجرا شده و بخشی از منابع مورد نیاز برای ساخت مدارس در تهران را تأمین کند.


اشتراک گذاری