مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1400/06/19 01:10:15
کد خبر: 3124

حميد خان محمدی مسئول گروه جهادي آل ياسين؛

مدرسه سازي در راس همه كارهاي خير است

خان محمدی می گوید:اگر بخواهيم منطقه اي را آباد كنيم تنها راه آن ساخت مدرسه است. فضاي مدرسه فضاي انسان سازي است و با ساخت مدرسه مي توان فقر فرهنگي را ريشه كن كرد. گروه جهادي آل ياسين با همين هدف تا امروز بيش از 600 كلاس درس در اختيار دانش آموزان مناطق محروم اين استان قرار داده است.


به گزارش خبرنگار جامعه خيرين مدرسه ساز مهندس حميد خانمحمدي مسئول گروه جهادي آل ياسين با اشاره به فعاليت تعداد زيادي از خيّران و جوانان در اين گروه براي نشاندن لبخند بر چهره كودكان محروم سيستان و بلوچستان گفت: همه چيز از همين اردوهاي جهادي شروع شد. سال 1378 وقتي دانشجو بودم همراه با گروهي از دانشجويان در قالب اردوهاي جهادي ايام نوروز به استان خوزستان و منطقه باغملك سفر كرديم. در روستاي سرله آستين ها را بالا زديم و همه ايام نوروز مشغول ساخت يك مدرسه در اين روستا شديم. در كنار آن كارهاي فرهنگي و ساخت مسجد هم انجام داديم. وقتي مدرسه آماده تحويل به دانش آموزان اين روستا شد ديدن چهره شاد بچه ها انگيزه اي شد تا اين كار را ادامه بدهيم. هر سال تعداد داوطلبان حضور در گروه جهادي آل ياسين و خيِّران بيشتر شد . اساتيد دانشگاه و اعضاي گروه و خيّراني كه خارج از كشور زندگي مي كنند دست به دست هم داديم تا براي دانش آموزان مناطق محروم سيستان و بلوچستان مدرسه بسازيم. احساس كرديم آنجا بيشتر از مناطق ديگر كشور به مدرسه نياز دارد. خوشبختانه با كمك بچه هاي گروه و افراد خيّر تا امروز بيش از 600 كلاس درس براي دانش آموزان ساختيم و در اختيار آموزش و پرورش قرار داريم. البته با توجه به شناخت كاملي كه به منطقه داريم و خود بچه هاي گروه هم دست به بيل و كلنگ مي شوند زودتر از زمان تعيين شده مدارس را مي سازيم و تحويل مي دهيم.

مسئول گروه جهادي آل ياسين درباره انگيزه ساخت مدرسه در سيستان و بلوچستان گفت: مدرسه نياز اوليه هر منطقه براي تحول عميق و بلند مدت است. منطقه اي كه مدرسه نداشته باشد هيچگاه پيشرفت نمي كند. اگر بخواهيم جايي را آباد كنيم اول از همه بايد براي آنجا مدرسه بسازيم. بچه هايي كه در اين مدرسه درس بخوانند مي توانند در آينده روستا و شهرشان را متحول كنند. تجربه نشان داده جايي كه مدرسه نيست بزهكاري و فقر فرهنگي جايگزين مي شود . فضاي مدرسه فضاي انسان سازي است و مهمتر اين كه بعد از ساخت مدرسه آموزش و پرورش آنجا مستقر و براي تحصيل و استفاده فرهنگي از فضاي مدرسه برنامه ريزي مي كند. به اين ترتيب اين فضا به حال خودش رها نمي شود. با توجه به اينكه تعدادي از دانش آموزان از روستاهاي دورافتاده براي تحصيل مي آيند چند مدرسه شبانه روزي با خوابگاه ساختيم تا بچه ها در آرامش تحصيل كنند. به عنوان كسي كه سالهاست در اين عرصه فعاليت مي كنم مي گويم مدرسه سازي در راس همه كارهاي خير است .

وي ادامه داد: شيرين ترين خاطره ما ديدن چهره خندان دختران دانش آموز سيستان و بلوچستاني است كه به خاطر نبود مدرسه نمي توانستند ادامه تحصيل بدهند اما با ساخت مدارس شبانه روزي به آرزوي شان رسيدند. ما در زمينه مدرسه ياري و آموزش معلمان هم فعاليت مي كنيم. يكي از اساتيدي كه براي معلم هاي استان تدريس مي كند سالها قبل شاگرد همين مدارسي بود كه گروه جهادي آل ياسين در اين استان ساخت. او در همين مدارس درس خواند و در كنكور قبول شد و امروز به عنوان استاد دانشگاه براي معلمان تدريس مي كند.

یوسف حیدری


اشتراک گذاری