مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1400/04/30 00:12:34
کد خبر: 3065

گفتگو با عزيز عرب خاني ،

خيّر مدرسه سازي كه لبخند را بر صورت بچه هاي محروم نيك شهر نشاند

مسير زندگي اش با ديدن محروميت بچه هاي سيستان و بلوچستان تغيير كرد. دوسالي مي شود كه براي ساخت مدرسه و خوابگاه براي بچه هاي محروم نيك شهر ،مسير تهران به سيستان و بلوچستان را طي مي كند. عزيز عرب خاني خيّر مدرسه ساز كردستاني هميشه اين بيت از ملك اشعراي بهار را زمزمه مي كند: ديگران كاشتند و ما خورديم ، ما بكاريم كه ديگران بخورند.


به گزارش خبرنگار جامعه خيرين مدرسه ساز کشور ، مسير زندگي اش با ديدن محروميت بچه هاي سيستان و بلوچستان تغيير كرد. تا قبل از اين هيچگاه به اين استان محروم نرفته بود اما الان دوسالي مي شود كه براي ساخت مدرسه و خوابگاه براي بچه هاي محروم نيك شهر مسير تهران به سيستان و بلوچستان را طي مي كند. عزيز عرب خاني خيّر مدرسه ساز كردستاني هميشه اين بيت از ملك اشعراي بهار را زمزمه مي كند: ديگران كاشتند و ما خورديم ، ما بكاريم كه ديگران بخورند.

عزيز عرب خاني اين روزها مشغول آماده كردن خوابگاه و مدرسه اي است كه آجر به آجر آن را با عشق بچه هاي محروم نيك شهر روي هم گذاشته است. خوابگاه 90 تخته در سه طبقه تا دانش آموزان روستايي بدون دغدغه و نگراني از جاده هاي ناايمن براي تحصيل در آنجا ساكن شوند و مدرسه 6 كلاسه اي كه دخترها و پسرهاي مقطع ابتدايي در آن درس زندگي بياموزند. قرار بود در كردستان درمانگاه بسازد اما سرنوشت اورا در مسيري قرار داد تا به جاي درمانگاه در نيك شهر استان سيستان و بلوچستان مدرسه و خوابگاه بسازد. مي گويد: " با خواهرها و برادرهايم به اين موضوع فكر مي كرديم كه يك يادگاري باارزش از خودمان برجا بگذاريم. در سفري كه به كردستان داشتيم قرار شد تا آنجا درمانگاه بسازيم اما يكي از روزها وقتي همراه خانواده تلويزيون تماشا مي كرديم در گزارشي كه مربوط به وضعيت مدارس در استانهاي مختلف بود گزارش تكان دهنده اي پخش شد. دراين گزارش اعلام شد بهترين شهرها از نظر امكانات تحصيلي تهران و قزوين و زنجان هستند و بدترين هم جنوب كرمان و سيستان و بلوچستان. ديدن محروميت بچه هاي سيستان و بلوچستان در قاب تلويزيون خيلي تكان دهنده بود. تحقيق كردم و تصميم گرفتيم تا در اين استان محروم مدرسه بسازيم. با كمك دوستان در مجمع خيرين مدرسه ساز به اين استان محروم سفر كردم.تا قبل از آن هيچگاه به اين استان نرفته بودم. وقتي از نزديك محروميت روستاهاي اطراف شهر نيك شهر را ديدم بغض راه گلويم را بست. بچه هايي  كه هر روز سوار بر وانت از يك جاده خطرناك خودشان را به نيك شهر مي رساندند تا درس بخوانند و غروب هم برمي گشتند. تعدادي از اين بچه هادر همين جاده در تصادف كشته مي شوند. ابتدا قرار بود فقط يك مدرسه بسازم اما به خاطر اين بچه ها تصميم گرفتم خوابگاه مجهزي هم بسازم تا با خيال راحت اينجا بمانند و درس بخوانند. دوسال قبل كلنگ ساخت مدرسه زمين زده شد و با وقفه هايي كه به دليل كرونا به وجود آمد بالاخره كار به روزهاي پاياني رسيده و براي سال تحصيلي امسال مدرسه 6 كلاسه پسرانه رست دستان  و دخترانه يوتاب و خوابگاه بزرگ 90 تخته آماده بهربرداري مي شود. "

عزيز عرب خاني با بيان اينكه ساخت مدرسه و خوابگاه نزديك به 3 ميليارد تومان هزينه داشته است ادامه داد: سعي كردم بهترين مصالح را به كار ببرم و خيلي از آنها را در تهران تهيه و به آنجا فرستادم. براي كلاس هاي درس از سنگ و گرانيت استفاده كردم چون بچه هايي كه قرار است آنجا درس بخوانند و يا درخوابگاه بمانند تفاوتي با فرزند خودم ندارند و بايد از بهترين مصالح براي شان استفاده كنم. اين روزها وقتي براي نظارت بر انجام كار به آنجا مي روم دانش آموز روستاهيا اطراف با خوشحالي از من مي‌پرسند مدرسه و خوابگاه چه زماني آماده مي شود و براي بازگشايي آن لحظه شماري مي كنند. به قول ملك الشعراي بهار ديگران كاشتند و ما خورديم ، ما بكاريم تا ديگران بخورند.  

خبرنگار : یوسف حیدری

منتشر کننده : نزاکت اللهیاری 


اشتراک گذاری