مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1400/04/28 12:00:41
کد خبر: 3061

پنجمین جلسه کمیسیون امور بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با رویکرد؛

مهارت آموزی دانش آموزان و توسعه هنرستانها بویژه برای دختران

پنجمین جلسه کمیسیون امور بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با رویکرد، مهارت آموزی دانش آموزان و توسعه هنرستانها بویژه برای دختران، با حضور دکتر ففلی و ریاست خانم میردامادیان تشکیل شد.


به گزارش خبرنگار جامعه خیرین مدرسه سازکشور ، پنجمین جلسه کمیسیون امور بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور مورخ 26/4/1400  در محل این جامعه با حضور،دکتر قفلی رئیس جامعه ، مهندس جعفری مدیرعامل ،قورچی بیگی مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور ، خانم میردامادیان رئیس کمیسیون ، دکتر خزعلی نایب رئیس و خانم ها پازوکی ، اشراقی ، خاکباز ،  مهندس نکویی، رضیان و  مهندس دانش مهر دبیر جلسه بصورت حضوری و خانم ها گیتی نژاد ،  دکتر پرواز مقدم ، مهدی پور ، علیلیان ، سعادتی بصورت مجازی  با قرائتی از کلام الله مجید برگزار شد .

در ابتدای این جلسه خانم مهندس  دانش مهر دبیر کمیسیون با ارائه گزاشی کوتاه از اقدامات انجام شده ، توسط این کمیسیون در سال 1399 از جمله ، تشکیل جلسات متعدد با مسولین بانوان سازمانها و ارگانها  ، مشارکت اعضای بانوان در طرح اجر به اجر  و پویش من مادرم همه فرزندان ایران فرزند من  ، شرکت در جلسات شورا ی بانوان استانها ، ترغیب بانوان برای مدرسه سازی  ، فعالیت خانم رضیان با شورای شهر برای نام گذاری خیابان دکتر حافظی  ، فعالیت گسترده بانوان برای تهیه گزارش و ثبت در سایت جامعه  و سایر اقدامات را بصورت کوتاه ارائه نموده و از عضای حاضر خواست دستور کار جلسه که در خصوص شعار عملیاتی سال 1400 شامل سه موضوع ذیل را مورد نقد و بررسی قراردهند که خلاصه این مباحث در ذیل آورده شده است  :

  • ساخت و تجهیز هنرستان برای مهارت آموزی جوانان با مشارکت گسترده خیرین مدرسه ساز
  • احداث و بهسازی مدارس عشایری با مشارکت خیرین
  • تداوم احداث و تجهیز مدارس استاندارد تا رفع نیاز در سراسرکشور با مشارکت خیری

خانم پازوکی عضو کمیسیون در ادامه گفت:مهارت آموزی دانش اموزان از اهمیت بالای برخودار است .بویژه برای مناطق عشایری و با توجه به اینکه احداث و تجهیز هنرستانها خیلی هزینه بر است لذا تبدیل دبیرستانها به هنرستان پیشنهاد من است .

خانم مهدی پور ادامه داد: خراسان جنوبی با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیای و اقتصادی بشدت نیازمند توجه برای مهارت آموزی نوجوانان این استان است لذا احداث هنرستانها و بویژه تجهیز آن نقش موثری در مهارت آموزی دانش اموزان این منطقه خواهد داشت تا درآینده برای کاریابی و اشتغال با مشکلات مواجه نشوند بویژه دختران و ایجاد کارگاهای مهارت آموزی برای دختران از نیازهای عمده این استان است .

خانم  مهندس نکویی تصریح کرد: با توجه به پراکندگی روستاها و شهرهای کم جمعیت کارگاههای مهارت آموزی و احداث هنرستانهای متمرکز را پیشنهاد دادند تا تعداد زیادی مدارس از این امکانات بهره مند باشند و همچنین هوشمند سازی آزمایشگاهها و کارگاهها می تواند در مهارت آموزی دانش آموزان نقش موثری داشته باشد .

مهندس جعفری افرود: کمیسیون بانوان باید مشخصا برنامه های سال کذشته را اعلام کند که تا چه حدودی عملیاتی کرده است و همچنین در پویش من مادرم و همه فرزندان ایران فرزند من بانوان خیلی موفق عمل کردند لذا ضرورت دارد برای همسران خیر و خانواده های خیرین جهت مشارکت در مدرسه سازی برنامه های کمیسیون داشته باشد همچنین نماینده های کمیسیون بانوان در استانها با شوراهای بانوان تعامل داشته باشند و همکاری فیمابین در بین مجامع استانها و شوراهای بانوان ادارات کل نوسازیها مشهود باشد . بعلت مشکلات موجود در تجهیزات هنرستانها کمیته فنی و حرفه ای نیز در جامعه برای جذب خیرین جهت تجهیز هنرستانها تشکیل شده است .

خانم میردامادیان ادامه داد: نقش بانوان در خانواده و اموزش و احداث مدارس بر همه مبرهم است لذا انچه که بیشتر اهمیت دارد خیرین در احداث مدارس مشارکت می کنند ولی نگهداری این مدارس از اهمیت بسیار بالای برخودار است تا خیر انگیزه خود را از دست ندهد ، کمیسیون بانوان می تواند با جذب صنوف از جمله پزشکان ، فرهنگیان ومهندسین ، فرهنگ مشارکت مردمی را توسعه بدهد و انچه که اکنون در مورد هنرستانها مشهود است بخصوص در استان اصفهان تجهیزات می باشد که بعلت گران بودن این تجهیزات  اکنون هنرستانهای احداث شده با کمبود تجهیزات به روز مواجه هستند لذا پیشنهاد می شود دولت اعتباری را برای تجهیزات هنرستانهای خیر ساز اختصاص بدهد و خیرین هم برای تجهیز هنرستانها ترغیب شوند اکنون با توجه به شرایط کنونی جامعه مهارت آموزی برای دانش آموزان بسیار مهم است .

خانم دکتر خزعلی خاطرنشان کرد:  با توجه به وضع موجود بنظر می رسد اکنون احداث مدارس در حد نیاز انجام یافته است ولی آنچه که حائز اهمیت است بحث کار آفرینی برای دانش آموزان بویژه در دوره متوسطه در مناطق کم برخودار و عشایری می باشد. متاسفانه دانش آ موزان بدون کسب مهارت وارد آموزش عالی می شوند که بعد از فارغ تحصیلی نیز با کاریابی دچار مشکل هستند چون احداث هنرستانها خیلی هزینه بر است بهترین گزینه تغییر عناوین دبیرستانها بنام مدارس کار آفرین است و همچنین می توان با تغییر و تحول در نحوه اموزش؛  آموزش مجازی مهارت آموزی را در مدارس توسعه داد که توسط استاتید برجسته انجام پذیر است .  همچنین خیرین برای تامین تجهیزات و هوشمندسازی هنرستان ها ترغیب بشوند .

خانم خاکباز نَژاد اظهار داشت:  با توجه به تجربه بسیار در امر مدرسه سازی اکنون تورم و گرانی مصالح و تجهیزات خیرین را با چالش های بزرگی مواجه کرده است احداث هنرستانها در برخی استانها ساخته شده  ولی متاسفانه عدم نگهداری و تجهیز باعث عدم موفقیت در مهارت آموزی شده است از جمله هنرستانی که کشاورزی بود ولی متاسفانه اکنون بلا استفاده مانده است لذا بایستی نوسازی مدارس و آموزش و پرورش هماهنگ با هم و با تامین اعتبار کافی ،بویژه تجهیز هنرستانها در کنار خیرین باشند .

خانم دکتر پرواز مقدم افزود:  احداث هنرستان و مهارت آموزی مهم است و نوید بخش ، بهتر است در مجامع استانها کارگروهی برای این امر مهم تشکیل شود و با توجه به اقتصاد و اقلیم استانها، هنرستانهای مهارت آموزی برای دانش آموزان برنامه ریزی و احداث و تجهیز بشود .

خانم سعادتی گفت:  از محورهای تعیین شده برای شعار عملیاتی سال 1400 تداوم ساخت و تجهیز مدارس در برگیرنده مدارس عشایری و هنرستانها می باشد لذا در صورت تداوم جذب خیرین برای احداث مدارس در استانهای مختلف خیرین بر حسب اولویت مشارکت خواهند کرد .

خانم گیتی نژاد بیان کرد:  با توجه به سبقه طولانی در احداث و تجهیز مدارس بویژه در مناطق کم برخودار احداث و تجهیز هنرستانها را بعنوان اولویت تاکید داشته و تجربه تجهیز هنرستان را که تعداد 20 فقره کامپیوتر توسط خیرین تهیه شده بود که هر کدام بنام ان خیر در کلاس ها مورد استفاده قرار می گیرد . لذا برای جذب کمک های خرد خیرین می توان برای تجهیز هنرستانها بهره گرفت .

خانم رضیان با اشاره به اسامی برخی از شرکتهای تولید کننده نرم افزار وسخت افزار تاکید داشت : بستر سازی برای مهارت اموزی دانش اموزان باید از دوران مدرسه با مشارکتهای شرکتها و موسلات و کارخانه ها انجام پذیرد که دانش اموزان بعد از اتمام تحصیلات در این مراکز به کار مشغول شوند این امر مستلزم فرهنگ سازی است .

خانم اشراقی ؛که سبقه طولانی در کمک به مهارت آموزی کودکان  کار دارند  اظهار نمود:  تجهیز هنرستان از احداث مهمتر است برای ترغیب خیرین بهتر است همانند کتاب خیرین ، کتابی تحت عنوان خیرینی که هنرستانها را تجهیز می کنند منتشر شود که این یکی از راهکارهای برای جذب و ایجاد انگیزه برای خیرین است ضمن اینکه پیش بینی بودجه و ترغیب موسسات و ارگانها برای این امر بسیار اهمیت دارد .

دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در پایان ؛ضمن تقدیر و قدردانی از تلاش های بانوان بویژه بانوان اعضای کمیسیون به محوریت نقش مادران در خانواده  و ترغیب انان برای احداث و تجهیز مدارس اشاره نمودند و اظهار امیداوراری کردند که بانوان با این شوق و علاقه بتوانند با مشارکت در مدرسه سازی بویژه هنرستانها سهم عمده ای در مهارت جوانان برای زندگی و اشتغال بهتر در سالهای آتی داشته باشند .

 در پایان این جلسه ،خانم مهندس دانش با طرح  نکات مهم ایراد شده از طرف شرکت کنندگان در جلسه که بشتر تاکید بر احداث و تجهیز هنرستان ها برای مهارت اموزی دانش اموزان بود خانم دکتر خزعلی به برنامه ریزی و پیگیری و زمان بدی مناسب برای دستیابی به اهداف را مورد تاکید قرار دادند .

نزاکت اللهیاری

 اشتراک گذاری