مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1399/11/06 11:30:27
کد خبر: 2765

دکتر مهناز احمدی به پویش ملی « من مادرم ، بچه های ایران فرزند من » پیوست ؛

حس زیبای عشق ورزیدن در پویش من مادرم بچه های ایران فرزند من

خانم دکتر مهناز احمدی عضو کمیسیون امور بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور به پویش ملی « من مادرم ، بچه های ایران فرزند من » پیوست .


خانم دکتر احمدی مدیرکل سابق امور بانوان وزارت آموزش و پرورش و عضو کمیسیون امور بانوان جامعه با فعالیت گسترده در ترویج فرهنگ مشارکت مردمی و بویژه بانوان در خصوص پویش ملی من مادرم و بچه های ایران فرزند من اینچنین گفت :

سیره زندگی حضرت فاطمه الزهرا ( س) اسوه بی بدیل برای زنان و مردان است و من آرزو می کنم به تاسی از ایشان ، بانوان سرزمینم که در همه عرصه ها نقش افرین هستند در این حرکت زیبایی که به نام « پویش من مادرم و همه بچه های ایران فرزند من مشارکت فعال داشته باشم .

قرار گرفتن در مسیر نیکوکاری و امر مدرسه سازی یک انتخاب دوسویه و یک توفیقی است که به راحتی نصیب هرکس نخواهد شد . برای رسیدن به توسعه فراگیر در جامعه نیازمند انسانهایی هستیم که از توانایی و دانایی کافی برخوردار باشند  و برخورداری از توانایی و دانایی تنها از مسیر آموزش و پرورش و داشتن مدارسی مجهز امکان پذیر است ، زنان خیر مدرسه ساز از همه توان و ظرفیت خود برای توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی استفاده کرده اند و مشوق همسران خود نیز در این امر خطیر هستند و پویش جدیدی که به برکت وجود حضرت فاطمه الزهرا( س) شروع شده است فرصتی را فراهم نموده که هرکسی با هر توانی بتواند در این اقدام مهم و خدا پسندانه مشارکت  نماید و حسن زیبای عشق ورزیدن را تجربه کند . برای داشتن یک زندگی آرام و پر از عشق ، باید عاشق انگیزه های درونی ات باشی و برای تحقق ان عشق ، بکوشی و به یقین می توان گفت یکی از اقدامات عشق آفرین قدم گذاشتن در مسیر خیر و اقدامات نیکوکارانه است که هم در قران کریم و هم در سیره بزرگان از جمله حضرت زهرا  ( س ) به ان اشاره شده است .

لذت انجام کار خیر و آوردن گل لبخند بر لب های دانش آموزان کشور به واسطه ساختن مدرسه ای شایسته وجود آنها ، با هیچ لذت دیگری قابل مقایسه نیست و مردم عزیز ایران و خصوصا بانوان فداکار ، در طول تاریخ و در بحرانهای مختلف ، با مشارکت فعال خود تسکین دهنده آلام مردم بوده و به عنوان الگوهایی عملی و سازنده برای کودکان و نوجوانان نقش آفرینی نموده اند .

همه زنان و مردان می توانند برای توفیق این پویش ماندگار نقش آفرین باشند و روحیه ایثار و فداکاری را در جامعه اسلامیمان نهادینه نمایند . من هم بعنوان عضو کوچک جامعه بزرگ زنان و مادران به این پویش می پیوندم .

خانم دکتر احمدی مدیرکل سابق امور بانوان وزارت آموزش و پرورش و عضو کمیسیون امور بانوان جامعه با فعالیت گسترده در ترویج فرهنگ مشارکت مردمی و بویژه بانوان در خصوص پویش ملی من مادرم و بچه های ایران فرزند من اینچنین گفت :

سیره زندگی حضرت فاطمه الزهرا ( س) اسوه بی بدیل برای زنان و مردان است و من آرزو می کنم به تاسی از ایشان ، بانوان سرزمینم که در همه عرصه ها نقش افرین هستند در این حرکت زیبایی که به نام « پویش من مادرم و همه بچه های ایران فرزند من مشارکت فعال داشته باشم .

قرار گرفتن در مسیر نیکوکاری و امر مدرسه سازی یک انتخاب دوسویه و یک توفیقی است که به راحتی نصیب هرکس نخواهد شد . برای رسیدن به توسعه فراگیر در جامعه نیازمند انسانهایی هستیم که از توانایی و دانایی کافی برخوردار باشند  و برخورداری از توانایی و دانایی تنها از مسیر آموزش و پرورش و داشتن مدارسی مجهز امکان پذیر است ، زنان خیر مدرسه ساز از همه توان و ظرفیت خود برای توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی استفاده کرده اند و مشوق همسران خود نیز در این امر خطیر هستند و پویش جدیدی که به برکت وجود حضرت فاطمه الزهرا( س) شروع شده است فرصتی را فراهم نموده که هرکسی با هر توانی بتواند در این اقدام مهم و خدا پسندانه مشارکت  نماید و حسن زیبای عشق ورزیدن را تجربه کند . برای داشتن یک زندگی آرام و پر از عشق ، باید عاشق انگیزه های درونی ات باشی و برای تحقق ان عشق ، بکوشی و به یقین می توان گفت یکی از اقدامات عشق آفرین قدم گذاشتن در مسیر خیر و اقدامات نیکوکارانه است که هم در قران کریم و هم در سیره بزرگان از جمله حضرت زهرا  ( س ) به ان اشاره شده است .

لذت انجام کار خیر و آوردن گل لبخند بر لب های دانش آموزان کشور به واسطه ساختن مدرسه ای شایسته وجود آنها ، با هیچ لذت دیگری قابل مقایسه نیست و مردم عزیز ایران و خصوصا بانوان فداکار ، در طول تاریخ و در بحرانهای مختلف ، با مشارکت فعال خود تسکین دهنده آلام مردم بوده و به عنوان الگوهایی عملی و سازنده برای کودکان و نوجوانان نقش آفرینی نموده اند .

همه زنان و مردان می توانند برای توفیق این پویش ماندگار نقش آفرین باشند و روحیه ایثار و فداکاری را در جامعه اسلامیمان نهادینه نمایند . من هم بعنوان عضو کوچک جامعه بزرگ زنان و مادران به این پویش می پیوندم .


اشتراک گذاری