مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1399/10/16 06:26:29
کد خبر: 2713

دكتر شادي جميلي عضو كميسيون بانوان جامعه خيرين مدرسه ساز کشور ،

زنان بيشترين نقش را در فرهنگ مدرسه سازي دارند

پويش ملي " من مادرم ، بچه هاي ايران فرزند من " از سوم دي ماه آغاز شد تا در راستاي فرهنگ مدرسه سازي در كنار افزايش آگاهي بتوانيم از ظرفيت بالاي بانوان و مادران خيّر در امر مهم مدرسه سازي و زمينه سازي براي پرورش دانش آموزان و هدايت آنها در مسيردرست استفاده كنيم.


به گزارش خبرنگار جامعه خيرين مدرسه ساز کشور ، دكتر شادي جميلي عضو كميسيون بانوان جامعهخيرين مدرسه ساز کشور  با تشريح پويش ملي " من مادرم ، بچه هاي ايران فرزند من " گفت : زنان و مادران هميشه در كارهاي خير و نيكو پيشقدم هستند و در امر مقدس مدرسه سازي شاهديم كه زنان بيشترين نقش را دارند. وي ادامه داد: در كميسيون بانوان جامعه خيرين مدرسه ساز کشور كه من هم افتخار عضويت در آن را دارم استفاده از زنان خيّر جامعه بخصوص در حوزه مدرسه سازي جزو اولويت كارهاي قرار ما قرار دارد و در جلساتي كه قبل از شيوع كرونا به شكل منظم و حضوري برگزار مي شد و اكنون به شكل آنلاين برگزار مي شود بحث پويش آجر به آجر و همين بحث پويش من مادرم ، بچه هاي ايران فرزند من مطرح و به مرحله اجرا درآمده است. آن چيزي كه در امر مدرسه سازي براي ما مهم است و بايد توجه كنيم پرورش و هدايت افراد در جهت درست است و ما مي توانيم با ساخت  مدارس و پرورش دادن كودكان ، نوجوانان و جوانان آنها را در مسير درست هدايت كنيم.

دكتر جميلي با اشاره به نقش بانوان در آموزش و پرورش و مدرسه گفت: بانوان نقش بسيار مهم و اثر گذاري دارند . با وجود نقش مهم بانوان در مدرسه سازي هميشه در اين حوزه از آقايان تقدير و تشكر مي‌شود ولي حقيقت اين است كه ما بانوان بسياري داريم كه كارهاي ارزشمندي انجام داده اند و شايد كمتر نامي از آنها برده مي شود. دو سل قبل براي جلسه اي در خصوص كمك به ساخت مدارس در مناطق سيل زده به سالن همايش هاي صدا و سيما دعوت شدم و از نزديك شاهد بودم كه بانوان بيشترين كمك آن هم با مبالغ بسيار به ساخت مدرسه در اين مناطق واريز مي كردند . اگر اين حمايت ها و فعاليت ها بيشتر شود و مسئولين توجه بيشتري هم داشته باشند در كنار هم مي توانيم ساخت مدرسه درمناطق مورد نياز را ادامه بدهيم. هرچند كه ممكن است افراد با بضاعت كم در اين امر نقش داشته باشند و اين پويش آجر به آجر كه در حزه بانوان به آن تاكيد داريم به اين موضوع اشاره مي كند كه حتي با بضاعت كم هم بتوانيم در امر مدرسه سازي مشاركت داشته باشيم.  

خبرنگار: یوسف حیدری

منتشر کننده : نزاکت اللهیاری 


اشتراک گذاری