تاریخ انتشار: 1399/07/15 23:00:48
کد خبر: 2527

دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش و مشاور ارشد فعلی وزیر،

خیرین مدرسه ساز زمینه تربیت پذیری و انسان سازی نسل جوان را فراهم می کنند

دکتر نوید گفت : نگاه بنده به جریان خیرین مدرسه ساز یک جریان فرهنگی تربیتی است نه یک صرفا یک جریان عمرانی یا اقتصادی، خیرین زمینه تربیت پذیری و انسان سازی نسل جوان را فراهم می آورند نه اینکه فقط یک ساختمان بسازند.


به گزارش خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ،  دکتر نوید دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش و مشاور ارشد فعلی وزیر گفت :نگاه بنده به جریان خیرین مدرسه ساز یک جریان فرهنگی تربیتی است نه یک صرفا یک جریان عمرانی یا اقتصادی، خیرین زمینه تربیت پذیری و انسان سازی نسل جوان را فراهم می آورند نه اینکه فقط یک ساختمان بسازند.
وی ادامه داد:جامعه خیرین مدرسه ساز دگر دوستی است که درآن انسانیت، محبت، معنویت و عشق موج می زند و ما امروز بیش از گذشته به این فرهنگ نیاز داریم .
وی تصریح کرد: مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد هیات امنایی مدارس، به درخواست خیرین و برای تقویت پیوند قانونی خیر با مدیریت مدرسه تدوین و تصویب شده است توصیه می کنم تمام مدارس خیری را بصورت هیات امنایی اداره کنید و اگر این قانون نیاز به اصلاح دارد ما استقبال می کنیم.
دبیر کل سابق شورای عالی آموزش و پروش بیان کرد:تا جایی که می توانید مدرسه کوچک نسازید. در مدارس کوچک امکان ارائه خدمات کامل و جامع و تربیت در ساحت های شش گانه وجود ندارد زیرا نمی توان آزمایشگاه، کارگاه، زمین و امکانات ورزشی و...فراهم کرد. توجیه اقتصادی ندارد. لذا خیرین را توجیه نمایید تا مدرسه متوسط و بزرگ بسازند و یا چند خیر با هم یک مدرسه بزرگ بسازند.
وی خاطر نشان کرد: نگاه بنده به فضای فیزیکی مدرسه به مثابه ظرف تعلیم و تربیت است که باید بین ظرف و مظروف  تناسب وجود داشته باشد. براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اهداف،ماموریت ها و برنامه های آموزش و پرورش تغییر کرده است.در نتیجه طراحی و ساخت و ساز مدارس هم باید متناسب با آن تغییرکند. طرحها و ساخت و سازهای گذشته پاسخگوی نیازهای آینده تعلیم و تربیت نخواهند بود.

اشتراک گذاری