مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1399/06/25 12:05:35
کد خبر: 2493

رئیس کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ،

فعالیت 5 هزار بانو در امر مدرسه سازی

میردامادیان گفت : 5 هزار بانوی مدرسه ساز در سطح کشور فعالیت می کنند و امیدواریم با فعالیت خیرین در کمیسیون بانوان بتوانیم بر تعداد آنها بیافزاییم.


زهره میردامادیان رئیس کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و عضو هیات مدیره در گفتگو باخبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت: کمیسیون بانوان جامعه خیرین در راستای همسو شدن اهداف مجامع ، جلوگیری از موازی کاری ، استفاده از تجریبات مجامع و ایجاد تقسیم کار شکل گرفت .

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر مشارکت پر رنگ تر بانوان خیر مدرسه ساز می تواند امکانات وظرفیتهای‌ آموزشی و پرورشی را بر ای‌ دانش آموزان مهیا نماید و باعث رشد و شکوفایی بیشتر  این عزیزان گردد. ادامه داد : 20 نفر از بانوان فرهیخته و خیر مدرسه ساز و صاحب نظر در زمینه های علمی و فرهنگی عضو این کمیسیون هستند و اقدامات ارزشمندی در جهت جذب خیرین و اشاعه کار خیر مدرسه سازی  در میان نهادها ، موسسات و ارگانهای فرهنگی انجام داده اند.

میردامادیان تصریح کرد: در حال حاضر 5 هزار بانوی مدرسه ساز در سطح کشور وجود دارد که پروژهای بسیار خوبی را تحویل آموزش و پرورش داده اند و امیدواریم با فعالیت خیرین در کمیسیون بانوان بتوانیم بر تعداد آنها بیافراییم .

رئیس کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور کشور با اشاره به طرح آجر به آجر خاطر نشان کرد: این طرح با جمع آوری پول های خرد می تواند نقش بسزایی در مشارکت آهاد مردم در امر مدرسه سازی داشته باشد.

نزاکت اللهیاری 

 


اشتراک گذاری