تاریخ انتشار: 1399/05/05 19:19:28
کد خبر: 2420

توسط خیر نیک اندیش حاج اکبر ابراهیمی انجام شد:

امضاء تفاهم نامه ساخت مدرسه شش کلاسه در فارس

تفاهم نامه ساخت مدرسه شش کلاسه در استان فارس توسط خیر نیک اندیش حاج اکبر ابراهیمی به امضا رسید.


به گزارش خبرنگار جامعه خیرین مدرسه سازکشور ، تفاهم نامه ساخت مدرسه ای شش کلاسه در استان فارس شهرستان جهرم (روستای کته) صبح امروز در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با حضور دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و خیر نیک اندیش حاج اکبر ابراهیمی امضا شد.

نزاکت اللهیاری 


اشتراک گذاری