تاریخ انتشار: 1399/04/09 09:12:15
کد خبر: 2370

دیدار فرماندار شهرستان آزاد شهر با رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

فرماندار و رئیس آمورش و پرورش شهرستان آزاد شهر با رئیس و مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور دیدار و گفتگو کردند .


به گزارش خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، آقایان  حسینی  و بذر افشان فرماندار  و رئیس آموزش و پرورش شهرستان آزاد شهر ( استان گلستان) بادکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز،مهندس جعفری مدیرعامل  و  خانم هاشمی دبیر کمیسیون اقتصادی جامعه خیرین  دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست صمیمی  که محور صحبت کمبود فضای آموزشی  و کثرت دانش آموزی در شهرستان آزاد شهر بود توضیحات مبسوطی  در مورد ساخت و توسعه فضای آموزشی ارائه گردید و همکاری جامعه خیرین مدرسه ساز در خصوص هدایت نیک اندیشان و احداث مدارس  برای این شهرستان را خواستار شدند .

اشتراک گذاری