تاریخ انتشار: 1399/02/30 11:10:06
کد خبر: 2298

خیر مدرسه ساز علی فخاری؛

هیچگاه از ساخت وساز مدارس بی نیاز نمی شویم

علی فخاری، 75 ساله و کارشناس زبان و ادبیات است.. با او گپی کوتاه زده ایم که خلاصه ای از آن در پی می آید.


علی فخاری رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی و رئیس کمیسیون نظارت بر قوانین هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، 75 ساله و کارشناس زبان و ادبیات از استان مرکزی است. این خیر مدرسه ساز، 33 سال در بانک ملی  و 2 سال در دانشگاه آزاد اراک مشغول فعالیت بوده است. او از سال 43 عمر با برکت خویش را صرف خدمت به مردم کرده و درحال حاضر مشغول ساخت مدرسه ای 12 کلاسه در شهر اراک است .با او گپی کوتاه زده ایم که خلاصه ای از آن در پی می آید.

او می گوید :سال 43-44 به عنوان معلم به روستایی در فراهان اراک رفتم. آن روستا که حدود 2هزار نفر جمعیت داشت بدون مدرسه بود. به کمک اهالی روستا و خانواده ام نخستین مدرسه را بنا نمودم .محرومیتی را که در آن روستا دیدم، از خدا خواستم کمکم کند تا بتوانم در ایجاد فضای آموزشی و بالا بردن سطح علمی  مناطق محروم هر کاری از دستم برمی آید انجام بدهم.

فخاری ادامه می دهد: مدرسه ساز وقتی دسترنج خود را می بیند، حالت و لذت وصف ناپذیری دارد. مگر می توان لبخند بچه هایی را که با شور نشاط در حیاط مدرسه بازی می کنند و درس می خوانند را نادیده گرفت . شوق و ذوقی که بچه ها دارند هیچ وقت برایم فراموش شدنی نیست.

او ادامه می دهد: بسیاری از دوستانم را به مدرسه سازی تشویق و ترغیب کرده ام و در بین آنها کسانی هستند که پیش از مدرسه سازی کارهای بسیار ارزشمندی را در بخشاقتصادی انجام داده اند، اما از وقتی با کار خیر در محیط های آموزشی آشنا شده اند می گویند هیچ کاری ارزشمندتر از ساخت مدرسه نیست، چون آرامش خاص و معنویت عجیبی را نصیب فرد نیکوکار می کند.

وی می افزاید : همسرم در کار مدرسه سازی مشارکت داشتندو همواره مشوق بنده در این خصوص بودند .ایشان نیز در ساخت مدرسه مشارکت داشتند.

این خیر نیک اندیش می گوید: به همه کسانی که توانایی مالی دارند توصیه می کنم به مدرسه سازی و توسعه و تجهیز مدارس بپردازند، چون ما هیچگاه از ساخت وساز مدارس بین یاز نمیشویم.


اشتراک گذاری