تاریخ انتشار: 1398/11/23 13:32:57
کد خبر: 2186

دومین جلسه کمیسیون اجتماعی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور تشکیل شد

دومین جلسه کمیسیون اجتماعی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور صبح امروز 98/11/23 در محل جامعه خیرین مدرسه ساز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.


به گزارش خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ؛ دومین جلسه  کمیسیون اجتماعی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور صبح امروز 98/11/23 در محل جامعه خیرین مدرسه ساز با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه برنامه های کمیسیون اجتماعی توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضا راهکارها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در این جلسه مصوب شد طی یک هفته ، 

۱-اعضاجدید کمیسیون معرفی گردد ۲-انتظارات وبرنامه های  کمیسون مشخص شده  ۳-برنامه ها و اولویتها مشخص شود . ۴-کارگروه پیشنهادی معرفی شوند. ۵-شرح وظایف اعضا تعریف گردد. ۶-کانال ارتباطی در این خصوص ایجاد گردد .


اشتراک گذاری