تاریخ انتشار: 1398/10/24 10:41:35
کد خبر: 2124

رئیس کمیسیون اقتصادی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور؛

اجرای برنامه های کمیسیون اقتصادی گامی در جهت افزایش مشارکتهای مردمی

دکتر اسپرورین گفت: با اجرای برنامه های کمیسیون اقتصادی انتظار داریم مشارکت مردمی را به 3 هزار میلیارد تومان برسانیم .


دکتر اسپرورین عضو هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی جامعه خیرین در گفتگو با خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت : با اجرای برنامه های کمیسیون اقتصادی انتظار داریم مشارکت مردمی در امر مدرسه سازی را به 3 هزار میلیارد تومان برسانیم .

وی با اشاره به اینکه، کمیسیون اقتصادی چهار هدف را در برنامه یک ساله خود پیش بینی کرده است ، تصریح کرد:ایجاد سامانه برای جذب کمکها و مشارکتهای خرد مردم با شفاف سازی ، استفاده از ظرفیتها ی CSR و مشارتهای اجتماعی شرکتها و برندها، کاهش هزینه و صرفه جویی در هزینه ساخت مدارس ، ایجاد و سرپرستی مالی کمپین ها بنا به نیازی که در استان ها وجود دارد از جمله برنامه های کمیسیون اقتصادی است .

دکتر اسپرورین اظهارداشت : با راه اندازی سامانه جذب کمکها و مشارکتهای خرد شرایطی را مهیا می کنیم تا مردم  بتوانند در این سامانه با شناسایی نیازهای هر استان ورود پیدا کنند و از مبلغ پنجاه هزار تومان تا پنج میلیارد تومان در امر مدرسه سازی و تامین نیازهای مدرسه  مشارکت و رسید آن را دریافت نمایند.

وی خاطر نشان کرد: این کمیسیون یک مجموعه انتفاعی نیست بلکه تشکلی است با هدف جذب کمکهای مردمی و ایجاد روشهای نوین .

نزاکت اللهیاری 


اشتراک گذاری