تاریخ انتشار: 1398/07/07 12:48:49
کد خبر: 1977

رضا گل نراقی خیر مدرسه ساز کشور ،

مدرسه سازی؛ رکن اساسی برای اعتلای فرهنگی

دکتر رضا گل نراقی، دندانپزشک و متخصص جراحی لثه است. او از خیران مدرسه سازی تهران است که در شهر قدس مدرسه ساخته. دکتر نراقی معتقد است اعتلای هر ملتی بستگی به فرهنگ و دانایی آن ملت دارد و در راستای این اعتلا، مدرسه سازی رکنی اساسی به حساب می آید. با او گفتگویی انجام داده ایم که بخشهایی از آن را در ادامه آورده ایم.


به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، دکتر رضا گل نراقی، دندانپزشک و متخصص جراحی لثه است. او از خیران مدرسه سازی تهران است که در شهر قدس مدرسه ساخته. دکتر نراقی معتقد است اعتلای هر ملتی بستگی به فرهنگ و دانایی آن ملت دارد و در راستای این اعتلا، مدرسه سازی رکنی اساسی به حساب می آید. با او گفتگویی انجام داده ایم که بخشهایی از آن را در ادامه آورده ایم.

برای کار خیر فعالیت های مختلفی می توان انجام داد، اما گمان میکنم مدرسه سازی از همه با اهمیت تر است و آدم را بیشتر راضی می کند. من هم همیشه مدرسه سازی را مد نظر داشتم، اما از آنجا که اهل ساخت وساز و اساساً ساختمان سازی نبودم، همواره به نظرم این کار دشوار می آمد تا اینکه با دوست بسیار محترمی به نام مهندس عشقی آشنا شدم. ایشان مرا با مجمع خیرین و دکتر حافظی عزیز آشنا کردند و حالا دو سال و نیم است کهمدرسه سازی را شروع کرده ام.

وقتی مدرسه ای را که ساختم افتتاح شد، دانش آموزانی را که حدود هزار نفر بودند دیدم و بیشتر به ادامه راه مدرسه سازی تشویق شدم.

معتقدم ساخت بیمارستان، مسجد و درمانگاه هم جزء کارهای ماندگار است. ولی من مدرسه سازی را ترجیح می دهم، چون نتیجه مدرسه، دانش و علم و آگاهی است. اساسا اعتلای هر ملتی بستگی به فرهنگ و دانایی آنها دارد و در راستای این اعتلا، مدرسه سازی رکنی اساسی به حساب می آید. در راه مدرسه سازی به دنبال ثواب و به بهشت رفتن نبوده ام. ولی عمیقا به این باور معتقدم که بهترین کار ممکن مدرسه سازی است.

 


اشتراک گذاری