تاریخ انتشار: 1398/06/04 16:05:47
کد خبر: 1939

بانوی نیک اندیش به نیابت خانواده همسرش درمنطقه تبادکان مدرسه میسازد

بانوی نیک اندیش مشهدی به نیابت خانواده همسرش که به رحمت ایزدی پیوسته است درمنطقه تبادکان واقع درحاشیه شهرمشهدمیسازد


به گزارش  خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، خانم شکوئی هزینه چهارونیم میلیارد ریالی احداث یکباب دبیرستان3کلاسه درروستای تبادکان واقع درمنطقه تبادکان مشهد را به نیابت  مادرمرحوم همسرش پرداخت خواهدکرد.

این پروژه با502 مترمربع زیربناو دیگرفضای جنبی درزمینی به مساحت 2000 مترمربع احداث وبه نام»مرحومه بانو لطیفه صادقی« نامگذاری خواهدشد.

گفتنی است : طی مراسمی باحضور این فرد نیک اندیش– نایب رئیس ومدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان ورئیس آموزش و پرورش تبادکان ومعاون مشارکتهای مردمی اداره کل وسازمان نوسازی مدارس استان تفاهم نامه اجرای این پروژ روستایی منعقد شد.

نزاکت اللهیاری 


اشتراک گذاری