تاریخ انتشار: 1398/06/04 15:46:35
کد خبر: 1938

جلسه مشترک مجمع خیرین مدرسه سازخراسان رضوی و اعضای شورای ّ بانوان خیرین مدرسه ساز برگزارشد

جلسه مشترک مجمع خیرین مدرسه سازخراسان رضوی و اعضای شورای ّ بانوان خیرین مدرسه ساز برگزارشد


 به گزارشروابط عمومیجامعه خیرین مدرسه ساز کشور ،دکتر اکبرفلاح رستگار نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رنجبر مدیرعامل در این جلسه طی سخنانی به اهمیت کارخیرمدرسه سازی وسابقه تاریخی این کار بویژه درخراسان که بعنوان اولین استا مجمع خیرین مدرسه سازدر آن شکل گرفته اشاره نمودند وخواستار مشارکت بیش از پیش همه نیک اندیشان در اینکارخداپسندانه شدند.

در اینجلسه همچنین گرجیان مسئول شورای بانوان خیرین مدرسه ساز استان نیزضمن تشکر از همراهی های مجمع خیرین مدرسه ساز ،توجه بیش از پیش به حضورموثر بانوان درعرصه مدرسه سازی راخواستارشد ،

وی نقش خانواده و بانوان را ،در تشویق خیرین مدرسه ساز بسیارحائز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد:  به منظورفعالیتهای اثر بخش ترو همیاری بیشترجلسات مشترک دیگری نیز بین مجمع خیرین مدرسه ساز وشورای بانوان خیرمدرسه ساز برگزارشد.


اشتراک گذاری