مشارکت نقدی

خیرین محترم می توانند مبالغ نقدی خود را به حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واریز نمایند. این مبالغ براساس تفاهم نامه تنظیم شده صرف ساخت یا تجهیز مدارس مورد نظر خیر محترم خواهد شد.

درصورتیکه مبالغ واریزی از میزان لازم برای مشارکت حداقل 30 درصدی در ساخت یک واحد آموزشی کمتر باشد، جامعه خیرین از طریق تجمیع مبالغ واریزی مشابه اقدام به ساخت مدارس مشارکتی نموده و نام خیرین در کتیبه مدرسه درج می شود. همه این توافقات در تفاهم نامه ساخت پروژه درج و برطبق آن اقدام خواهد شد.

شماره حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

7770777089 بانک ملت شعبه پل رومی

6104337543835423 بانک ملت شعبه پل رومی

ir430120000000007770777089 شماره شبا

 

سایر انواع مشارکت

-تجهیز واحدهای آموزشی (کارگاه و آزمایشگاه)

- هوشمندسازی مدارس

-"مدرسه یاری "(حمایت از دانش آموزان محروم و بی بضاعت)

که همه موارد براساس انعقاد تفاهم نامه از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور پیگیری و طبق نیت خیر محترم اقدام خواهد شد. 

http://jkh-madresesaz.ir/files/_system/info.jpg

  1. پرداخت نقدی : به صورت آنلاین.......

         شماره حساب کمکهای مردمی: 

         بانک پارسیان:20100666666601 شعبه پل رومی 

         بانک ملت: 7770777089 بانک ملت شعبه پل رومی

         بانک ملت: 6104337543835423 بانک ملت شعبه پل رومی

         بانک ملت: ir430120000000007770777089 شماره شبا

 

2- ساخت یک مدرسه کامل:

در صورت اعلام آمادگی برای ساخت یک مدرسه ، توافقنامه ای بین سازمان نوسازی مدارس کشور- جامعه خیرین و خیر محترم تنظیم خواهد شد و در آن چگونگی ساخت و نحوه پرداخت با رضایت خیر محترم مشخص می‌گردد.

3- مشارکت در ساخت مدرسه:

در صورتیکه توان مالی خیر محترم کافی نباشد ، دولت نیز در ساخت مدرسه مشارکت خواهد نمود و مدرسه با نظر خیر محترم نامگذاری خواهد شد.

4- مشارکت در مرمت و تعمیر مدارس:

با توجه به فرسودگی بعضی مدارس ، خیرین محترم می توانند در مقاوم سازی و تعمیرات مدارس مشارکت نمایند.

5- خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز مدرسه:

6- اهداء ملک، زمین و سایر موارد نیاز که بعداً تبدیل به مدرسه خواهد شد.

7- کمک های مهارتی، تخصصی و هنری که در بخش داوطلبین مشخص گردیده است.