تاریخ انتشار: 1398/05/07 15:52:53
کد خبر: 1906

پنجمین جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد

پنجمین جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با حضور دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و اعضای هیات مدیره در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور عصر امروز دوشنبه 7 مرداد سال 98 برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ؛ پنجمین جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور عصر امروز با حضور دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، دکتر شهری مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران ، دکتر جمال زاده نماینده وزیر آموزش و پرورش کشور ، فرمانی ، فیاضی مدیر موسسه نور المبین ،مهندس حریری و خانم میر دامادیان اعضای هیات مدیره ،مهندس قلم چی خزانه دار و مهندس جعفری مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.

در ادامه این جلسه مهندس جعفری مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور مصوبات جلسه قبل را قرائت کردند

از مصوبات این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- پیگیری پنج درصد سهم شهرداریها از عوارض نوسازی جهت هزینه عمرانی فضاهای اموزشی و پرورشی باتوجه به قانون شورای اموزش وپرورش
2-تشکیل جلسه هم افزایی با اشخاص و نهادها و دستگاهها برای ارتباط با ایرانیان خارج کشور و جذب مشارکت انان در امر مدرسه سازی
3-رسیدگی به وضعیت مدارس شهر تهران برای جبران کمبودها با توجه به کمک خیرین واعتبارات عمرانی
4-ایجاد پایگاه جذب نیروهای متخصص داوطلب در جامعه خیرین برای طراحی نقشه و پژوهش در این زمینه

 اشتراک گذاری