تاریخ انتشار: 1398/03/20 16:28:46
کد خبر: 1800

جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد

جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد


به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، با حضور اعضای هیات مدیره در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.

در این جلسه موضوع بازنگری اساسانامه مطرح شد و مقرر گشت در اولین جلسه هیات امنا مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این جلسه خانم دانشمهر به عنوان دبیر جلسات هیات مدیره انتخاب شدند.

افزایش تعداد اعضای هیات امنا به 40 نفر از دیگر مصوبات این جلسه بود.

 


اشتراک گذاری