تاریخ انتشار: 1398/03/20 16:00:52
کد خبر: 1797

نخستین جلسه کارگروه خیرین مدرسه ساز مدارس استثنایی کشور تشکیل شد

مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشورگفت:نخستین جلسه کارگروه خیرین مدرسه ساز مدارس استثنایی کشور تشکیل شد


سید محمد رضا جعفری مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور درگفتگو با خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با اعلام این خبر گفت :این گارگروه با هدف ایجاد هماهنگی وتسهیل امور مربوط به پروژه های خیر ساز دانش آموزان با نیازهای ویژه تحت نظارت جامعه خیرین مدرسه ساز کشور تشکلیل شده ودر چهار چوب سیاست های این جامعه فعالیت خواهد نمود.

وی افزود: کلیه فعالیت های کارگروه یادشده عام المنفعه غیر انتفاعی غیر سیاسی وداوطلبانه بوده وتوسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر تعلیم وتربیت برای کودکان با نیازهای ویژه در سراسر کشور با اولویت مناطق محروم از دیگر اهداف آن به شمار می رود.

وی مساعدت در زمینه شکل گیری و ایچاد کارگروه خیرین مدرسه ساز مدارس استثنایی تحت نظارت مجمع خیرین مدرسه ساز در استانها را از عمده ترین وظایف این کارگروه اعلام نمود و یاد آور شد: احداث یک باب مرکز آموزشی برا ی دانش آموزان طیف اوتیسم در استانهایی که فاقد آن هستند از اولیت های این کارگروه است .

مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور اظهار نمود : در این جلسه ضمن تبیین آیین نامه وارائه گزارش در زمینه وضعیت فضاهای آموزشی کودکان با نیازهای ویژه ،رئیس، نایب رئیس ودبیر کارگروه با اکثریت آرا تعیین گردید.

گفتنی است : ایجاد شبکه مجازی و پیگیری در خصوص تکمیل پروژهای نیمه تمام دانش آموزان با نیازهای ویژه از مصوبات جلسه مذکور است .


اشتراک گذاری