تاریخ انتشار: 1397/10/10 14:15:15
کد خبر: 1570

خیر مدرسه ساز شاه حسینی عضو کمپین # همه برپا شد

تعهد استانداردسازی سیستم گرمایشی 20 مدرسه در مناطق محروم کشور

خیر مدرسه ساز تهرانی، حمیدرضا شاه حسینی پس از پیوستن به کمپین# همه برپا ، تعهد استانداردسازی سیستم گرمایشی 20 مدرسه در نقاط محروم کشور را اعلام کرد.


وی هزینه سیستم گرمایشی این 20 مدرسه را تا سقف 100 میلیون تومان تعهد کرده است.

گفتنی است ، کمپین# همه برپا از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور از روز گذشته آغاز شده است. شماره حساب 7770777089  وشماره کارت 6104337543835423(بانک ملت شعبه پل رومی به نام جامعه خیّرین مدرسه‌ساز برای مشارکت در این طرح اختصاص یافته است.

 


اشتراک گذاری