تاریخ انتشار: 1397/07/02 23:40:14
کد خبر: 1437

همزمان با آغاز سال تحصیلی ؛

بهره برداری از 81 پروژه خیرساز در اصفهان

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی 98-97 هشتادویک پروژه آموزشی به آموزش و پرورش استان تحویل داده شده است.


فریدالدین عبدیزدان مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه سازاستان اصفهان در گفتگو با خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت:همزمان با سال تحصیلی 98-97 هشتادویک پروژه آموزشی درغالب 500 مدرسه به آموزش و پرورش استان تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه 90 درصد این پروژها به همت خیرین مدرسه ساز ساخته شده است اظهارداشت:برای تکمیل و تجهیز این پروژها اعتباری بالغ بر 112 میلیارد تومان هزینه شده است.

نزاکت اللهیاری


اشتراک گذاری