تاریخ انتشار: 1395/09/06 14:58:59
کد خبر: 13

امسال خیرین استان اصفهان 44 مدرسه ساخته اند

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان گفت: در مهرماه امسال 44 پروژه آموزشی خیرساز با اعتباری بالغ بر 329 میلیارد ریال احداث و جهت بهره برداری دانش آموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.


فریدالدین عبدیزدان در گفت و گو با خبرنگار مجمع خیرین مدرسه ساز کشور افزود: امسال از مجموع 61 پروژه آموزشی تحویلی به آموزش و پرورش استان، 44 پروژه با 240 کلاس درس و زیربنای 36 هزار و 539 متر مربع از سوی خیران و یا با مشارکت آنها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان  بیش از 800 نفر عضو دارد که 200 نفر از آنان را بانوان تشکیل می دهند و این بانوان در قالب ستاد  بانوان خیر مدرسه ساز  در راستای جذب بانوان خیر فعالیت می کنند..

به گفته عبدیزدان، مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان در 16 شهرستان استان نمایندگی یا شعبه دارد و کمک افراد خیر و نیکوکار را در حوزه شهرستان خود ساماندهی می کند.

مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان خاطرنشان کرد: ظرفیت کار خیر در استان آنقدر بالاست که در هر جا که نیاز باشد مردم به سرعت وارد می شوند.

وی یادآور شد: اگر سالهایی که مدارس بصورت سه نوبته اداره می شد را فراموش نکرده باشیم می توانیم به این مهم اذعان کنیم که فضای آموزشی استان اصفهان با وجود خیرین بسیار متحول شده است.

فریدالدین عبدیزدان در گفت و گو با خبرنگار مجمع خیرین مدرسه ساز کشور افزود: امسال از مجموع 61 پروژه آموزشی تحویلی به آموزش و پرورش استان، 44 پروژه با 240 کلاس درس و زیربنای 36 هزار و 539 متر مربع از سوی خیران و یا با مشارکت آنها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان  بیش از 800 نفر عضو دارد که 200 نفر از آنان را بانوان تشکیل می دهند و این بانوان در قالب ستاد  بانوان خیر مدرسه ساز  در راستای جذب بانوان خیر فعالیت می کنند..

به گفته عبدیزدان، مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان در 16 شهرستان استان نمایندگی یا شعبه دارد و کمک افراد خیر و نیکوکار را در حوزه شهرستان خود ساماندهی می کند.

مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان خاطرنشان کرد: ظرفیت کار خیر در استان آنقدر بالاست که در هر جا که نیاز باشد مردم به سرعت وارد می شوند.

وی یادآور شد: اگر سالهایی که مدارس بصورت سه نوبته اداره می شد را فراموش نکرده باشیم می توانیم به این مهم اذعان کنیم که فضای آموزشی استان اصفهان با وجود خیرین بسیار متحول شده است.

 اشتراک گذاری