مشارکت آنلاین
1400/06/19 00:56:31
بازدید: 55

سی و ششمین جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد

سی و شمین جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با تقدیر از دکتر حاجی میرزایی و مهندس قلم چی برگزار شد.

اشتراک گذاری