مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1400/04/06 22:23:38
کد خبر: 3035

نشست مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشوربا رئیس کل روابط عمومی بانک ملی ایران

صبح امروز 6 تیر ماه سال 1400، مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با رئیس کل روابط عمومی بانک ملی ایران دیدار و گفتگو کردند.


به گزارش خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز  کشور، صبح امروز 6 تیر ماه سال 1400 مهندس جعفری مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه سازکشور واشراقی دبیرکمیسیون اجتماعی ومسئول هماهنگی بانک ها و امحمدی عضوکمیسیون اجتماعی و هماهنگی بانکها بااقای دکتراکبری وند رئیس کل روابط عمومی بانک ملی ایران و خانم یعقوب زاده معاون روابط عمومی بانک ملی ایران دردفترریاست دیدار و گفتگو کردند.

دراین نشست ضمن تقدیراز ساخت وتجهیزمدارس ، برنامه ریزی هاوعملکرد این مجموعه موردتوجه وبحث قرارگرفت.

 درادامه ، اقای مهندس جعفری توضیحاتی درخصوص  فعالیت جامعه خیرین  و عملکرد مجامع خیرین دراستانهای کشور را ارائه دادند .

اقای دکتراکبری وند  نیز درزمینه فعالیت های بانک در حوزه خیرین به جهت مسئولیت اجتماعی وساخت وتجهیز مدارس وهمچنین اهدای ابزارهای الکترونیکی اموزشی وتبلت مطالبی رامطرح وازتابلو نقاشی  باموضوع نمای مدرسه خیرسازشهدای بانک ملی باحضورهنرمندنقاش که ازکارکنان حوزه روابط عمومی بوده رونمایی کردند.

درپایان، مقدمات برگزاری نشست تقدیرازمجموعه بانک در حوزه ساخت وتجهیز مدارس باحضورمدیرعامل محترم اقای دکترحسین زاده فراهم شد.

نزاکت اللهیاری


اشتراک گذاری