مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1400/02/01 02:08:36
کد خبر: 2944

((برومند فرزند مُلک کهن))

سید حسین معصومی شعری زیبا درخصوص مرحوم حافظی پدر مدرسه سازی ایران سرود .


((برومند فرزند مُلک کهن))
 
هر آنکس که عشقی ز دانش به جان
بُوَد او چو خورشید در آسمان
 
 ز خیّر چه گویم که در این جهان 
نبینی چو ایشان کسی مهربان 
 
ز مدرسه سازی چو آغاز کرد 
در گنج دانش چنین باز کرد 
 
محمّدرضا حافظی مرد پاک
 بظاهر بشد او کنون زیرِ خاک 
 
بهر جای ایران بین نام او 
جهان اینچنین گشت بر کام او
 
 نگاهش به آفاق دیدم چو نور
به ایران نگه کرد آن جای دور 
 
که آینده را باید اکنون بساخت
 که راه ترقی بخوبی شناخت 
 
همه عشق او خاک بود و وطن
 برومند فرزند مُلک کهن
 
      سید حسین معصومی

اشتراک گذاری