مشارکت آنلاین
1399/08/16 02:12:58
بازدید: 726

جلسه برنامه ریزی کمیسیون امور اجتماعی برگزار شد

جلسه برنامه ریزی کمیسیون امور اجتماعی چهارشنبه 14 آبان ماه سال 99 در محل جامعه خیرین با حضور مدیر عامل جامعه ، نایب رئیس کمیسیون و اعضا تشکیل شد.

اشتراک گذاری