1398/09/26 10:10:23
بازدید: 316

سیزدهمین جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

سیزدهمین جلسه هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور صبح امروز98/8/26 با حضور رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.

اشتراک گذاری