1398/02/12 17:31:15
بازدید: 618

حال و هوای غرفه خیرین مدرسه ساز در نهمین روز

حضور سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از اتفاقات جالب امروز بود- خیرین و کارآفرینان از غرفه خیرین مدرسه ساز نیز بسیار استقبال کردند

اشتراک گذاری