1398/02/08 19:51:12
بازدید: 487

حال و هوای غرفه خیرین مدرسه ساز در روز پنجم

در روز پنجم شاهد چهره های برجسته فرهنگی همچون هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده بزرگ کشورمان در غرفه خیرین مدرسه ساز بودیم. استقبال مردم از غرفه خیرین بی نظیر است

اشتراک گذاری