مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1399/08/03 01:06:01
کد خبر: 2564

خیابانی در تهران به یاد پدر مدرسه سازی ایران نام گذاری شد

خیابانی در منطقه یک تهران نزدیک محل جامعه خیرین مدرسه‌ساز به نام رئیس فقید این مجموعه، مرحوم محمدرضا حافظی نام‌گذاری شد.


به گزارش خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ،بر اساس گزارش چهل و هفتمین جلسه کمیسیون نام‌گذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران مبنی بر نام‌گذاری و تغییر نام برخی معابر شهر، در جلسه ۲۴۲ شورای شهر و به اتفاق آرا با خیابان «دکتر محمدرضا حافظی» موافقت شد.

بر اساس این موافقت، خیابان نظامی در منطقه یک شهر تهران واقع در حد فاصل خیابان دکتر شریعتی تا خیابان میرزاپور به نام دکتر محمدرضا حافظی تغییر نام خواهد یافت.

جامعه خیرین مدرسه ساز کشور هم که به همت مرحوم حافظی بنا شده و روند فعالیت خیرین در عرصه مدرسه‌سازی را ساماندهی می‌کند ساختمانش در این محدوده قرار گرفته است.

مرحوم محمدرضا حافظی رئیس فقید جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و بنیانگذار این مجموعه بوده است که از سال 1377 این تشکل را بنا کرد و امروزه ثمرات آن برای نظام تعلیم و تربیت کشور همچنان باقی و جاری است.

مرحوم حافظی، زاده بروجرد بود و ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ در سن ۸۸ سالگی در تهران درگذشت، از وی به عنوان پدر مدرسه سازی ایران یاد می‌شود.

نزاکت اللهیاری


اشتراک گذاری