تاریخ انتشار: 1399/02/30 11:21:00
کد خبر: 2299

دیدار با مدیر کل همکاری های فرهنگی امور ایرانیان خارج از کشور

دکتر کیانی مدیر کل همکاری های فرهنگی امور ایرانیان خارج از کشور با حضور در دفتر جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش خبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، دکتر کیانی مدیر کل همکاری های فرهنگی امور ایرانیان خارج از کشور با حضور در دفتر جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با دکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که مهندس  جعفری مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ،  بیدارپور سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه مشارکتها  سازمان نوسازی مدارس کشور،دانشمهر دبیر هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و رضیان عضو کمیسیون بانوان خیرین مدرسه ساز خارج از کشور حضور داشتند در خصوص بحث کارگروه خیرین مدرسه ساز خارج از کشور ، ایجاد میز خدمت در سفارتخانه ها و .. بحث و بررسی شد.

اشتراک گذاری